Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře "Efektivní využití MS Office pro pedagogy" 4.6.2021

11.6.2021:
Seminář s názvem "Efektivní využití MS Office pro pedagogy" se uskutečnil 4.6.2021, od 10:00 do 17:00 hod. na platformě ZOOM.

 

Cíl semináře: Praktické seznámení se s MS Office, rozšíření dosavadních znalostí pedagogů s konkrétními oblastmi MS Office a díky tomu umožnění efektivnější práce s texty a jejich formátováním, šablonami, tabulkami, obrázky, daty či grafy. Důraz je kladen na vyváženou kombinaci teorie a praktického cvičení využitelného ve školství tak, aby po ukončení semináře přinesl účastníkům okamžitý efekt a poznatky bylo možno aplikovat ihned do výuky napříč jednotlivými předměty.

 

Anotace: Vzdělávací program je zaměřen na praktické využití nástrojů MS Office (Word, Excel, PowerPoint), které pedagogům napomůže k přípravě kreativní a profesionální výuky, tvorbě učebních materiálů i pedagogické dokumentace. MS Office nabízí širokou škálu prostředků pro kreativní výuku, zpestření informací, dat, letopočtů, práci s obrázky, grafy, symboly pro lepší fixaci probíraného učiva studentů/žáků. Dobrá znalost MS Office a rychlá orientace v jejich posledních verzích představuje jeden ze způsobů, jak mohou pedagogové studentům přiblížit poznatky z různých oblastí výuky zábavnou, atraktivní a smysluplnou formou vedoucí k jejich další motivaci ke studiu.

 

Na začátku lektorka představila strukturu celého semináře, vč. časového harmonogramu. Zároveň představila samu sebe, včetně své praxe.

 

Začalo se užitečnými tipy na klávesové zkratky – k organizaci prostoru na ploše, pro nabídku Startu, minimalizaci složek, uzamknutí PC, spuštění Správce úloh, nového souboru, vložení, uložení, označení, pro výstřižky..

Dalšími zajímavými tipy byl Math Input Panel – pomocí něho lze vložit matematické symboly do Wordu i do dalších aplikací, tipy na netradiční písmo pro MS Word a kde je najít (např. Alodyx, Školáček).

Následovala část, která byla věnována aplikaci MS WORD – jak s ní pracovat, tipy na efektivní práci s touto aplikací. Např. ve Vlastnostech/Podrobnostech každého dokumentu je možné najít celkovou dobu úprav, což je zajímavé zjm. pro pedagogy při posouzení toho, zda žák dokument opravdu vypracovával, či jen někde zkopíroval. Obecné možnosti aplikace -– dá se nastavit Uživatelské jméno a iniciály, kontrola pravopisu, ukládání po minutách, přizpůsobit pás karet – doplnění panelů nástrojů.
Šablony  - množství přednastavených motivů. K práci s vlastní aplikací si všichni stáhli určitý text, na kterém si mohli vyzkoušet – možnosti vkládání, možnosti změn písem (na pouze velká, pouze malá či kombinace obou), formátování a jeho výmaz, psaní zajímavého textu (preference jednoduchosti, použití stínování, ohraničení, zvýraznění), práce s odrážkami, pododrážkami, seřazení, nastavení řádkování, jednotlivé styly. Zajímavá je Navigace/Obsah dokumentu, díky které je možné vidět strukturu celého dokumentu. V MS Wordu je možné měnit celé části textu, diktovat psaní v cizím jazyce (ne v češtině), využívat Asistivní čtečku (v novějších verzích), Soustředěné čtení. Účastníci si vyzkoušeli vkládání čísla stránky, nastavení konce stránky. Vždy je velkou výhodou využívat přednastavené styly jak pro písmo, tak pro formátování dokumentu. Při vkládání obrázků je třeba je komprimovat na menší. Další informace byly věnovány zalamování textu, vkládání obrazců, ikon, SmartArtu, grafů, symbolů, záhlaví, zápatí, čísel stránky, nastavení okrajů, orientace, možnosti vložení obsahu, poznámek pod čarou, revizi – pravopisu a gramatice, Tezauru (návrh synonym), zobrazení počtu slov, vkládání komentáře, sledování změn, hromadné korespondenci.

 

MS EXCEL – opět byly zmíněny zajímavé tipy na práci s tímto programem. Např. jak oddělit informace v jednom sloupci, jak přidat sloupce, řádky, jak formátovat tabulky, různé směry vkládání textu, podmíněné formátování, pravidla pro zvýraznění buněk, upozornění na nějaké hodnoty, datové pruhy a mnoho dalších.

 

POWERPOINT – vychytávky – využívání přednastavených šablon, návrhy designu (u nových verzí programu stačí vložit obrázek a dává návrhy spolu s obrázkem), vložení 3D modulu (vložení 3x za sebou/Morfing – plynulé přejíždění), využití Multimédií, videozáznamu, jak získat doplňky, nahrát prezentaci aj.

 

Během tohoto 8 hodinového semináře bylo předáno velké množství informací i praktických ukázek jak pracovat s MS Office. Pedagogové si odnášeli nejen spoustu cenných poznatků, ale i dobrý pocit z toho, že od této chvíle jsou schopni zase lépe a efektivněji využívat všechny programy. Ze zpětných vazeb vyplynula velká spokojenost s celým seminářem i s osobou lektorky, která názorně i návodně předávala všechny informace.

Článek vyšel : 11.6.2021, počet zobrazení : 72 (72 tento měsíc)