Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře "Najděte klíč ke svému potenciálu" 11.5.2021

14.6.2021:
Seminář na téma "Najděte klíč ke svému potenciálu" se konal 11. 5. 2021 dopoledne od 9:00 do 12:00 hodin nebo odpoledne od 12:30 do 15:30 hodin.
Místo distanční - platforma MS Teams
Lektor Ing. Marek Pavlík, PhD.

 

Tématem semináře bylo seznámení se s vlastním potenciálem, silnými a slabými stránkami, s rolí v týmu.

 

Anotace: Pouze 20 procent populace využívá své silné stránky, svoje schopnosti, talenty a nadání. Dalo by se říci, že svět „běží“ jen na 20% svého potenciálu. Být spokojený a opravdu úspěšný a šťastný je rozdíl. A rozdíl je v tom, zda objevíme svoje silné stránky a dokážeme je využít v naší práci. Není asi třeba nikoho dlouze přesvědčovat o tom, že je dobré znát své silné a slabé stránky, přesto to neděláme. Obecný problém je, že místo abychom se soustředili na to, co nám jde a v tom se snažili zlepšovat a vyniknout, snažíme se vyrovnat své slabiny. Je třeba zkoumat, co nám jde snadno, co nás baví a na co se těšíme, kde jsou naše touhy, nadšení a vášně, kde jsme autentičtí. Zajímavou částí semináře je určení typologie - kam podle ní patříme a jakou roli máme v týmu.

 

Na začátku semináře lektor položil všem účastníkům otázku – Co potřebujeme k životu, abychom byli šťastní – štěstí nebo úspěch? Dle studie z Harvardu (Harvardský institut) většina dospělých lidí (70%) volí úspěch (peníze, kariéra, moc), zatímco děti do 14 let volí štěstí (s tím je spojena rodina, kamarádi, láska, zdraví, práce, kde můžeme využívat své talenty, práce, která nás extrémně baví). Úspěšný člověk není vstupenkou pro štěstí. Naopak pokud jste šťastní, není možné být neúspěšný (v rámci dlouhodobého pohledu 5-10 let).

 

Na příkladech byly demonstrovány slavné osobnosti, které sice mají úspěch, ale nejsou šťastní (mají velká očekávání).

 

Pouze 20% lidí chodí do práce, která je baví, kde mohou využívat své silné stránky, své talenty; ostatní o svých silných stránkách či talentech neví. Každý člověk má dle Harvardu cca 5 silných talentů (životní esa).

 

Byla zmíněna Maslowova pyramida hodnot. Podle této teorie má člověk pět základních potřeb. Tyto potřeby jsou seřazeny podle toho, jak se postupně vyvinuly, a zároveň podle toho, jsou-li vyšší nebo nižší ve smyslu své hodnoty. Odspodu pyramidy – fyziologické potřeby (hlad, žízeň, dýchání, spánek, sex), potřeba bezpečí, sociální potřeby (kontakt, láska, sounáležitost), potřeba úcty (uznání, status, prestiž), seberealizace.

 

V čem nejčastěji chybujeme? Dle Harvardu bychom si měli položit, než se do něčeho pustíme, 2 základní otázky – Proč to dělám? a poté Jak to udělat? Každý má nejefektivnější 3 hodiny denně (je dobré vědět kdy a využít je). Všichni máme skrytý potenciál (ten je nejdůležitější) – silné stránky, osobní hodnoty, touhu, nadšení, vášeň – z toho vyplývá osobní mise/ poslání, autenticita. Většina lidí o něm neví, protože si nekladou takové otázky.

 

Doporučení na Barrethův test hodnot (zdarma) – jaké hodnoty ctíme, po čem toužíme, dává odpověď i na otázku proč jsme tady na světě. Další tip je na zjištění silných stránek (www.silnestranky.cz).

 

Touha, nadšení, vášeň – stav tzv. flow (jsme v „proudu“, práce nás baví, ztrácíme pojem o čase). Takové aktivity jsou spojené s našimi silnými stránkami.

Dle Harvardu je klíčové zjistit osobní silné stránky (návaznost na úspěch), jaké máme osobní hodnoty (Barethův test hodnot), osobní nadšení (3-5 aktivit pro flow). Silné stránky + osobní hodnoty = pocit štěstí.

 

Byly dány tipy na zajímavé knihy zaměřené na nalezení vnitřního potenciálu.

 

Typologie lidí ze dvou úhlů pohledu (co chce a co umí, jak jsou ochotní pracovat nad rámec svého platu) – ovce (40% v populaci, málo umí, hodně chce), sova (20%, hodně umí, hodně chce), liška (20%, málo chce, hodně umí) a osel (20%, málo umí, málo chce). Je dobré vědět, kdo je kdo v rámci kolektivu, z pozice nadřízeného, z pohledu motivace.

Další prostor byl věnován týmovým rolím – dle testu a klíče k vyhodnocení. Rozlišujeme:
1) Konceptora (vizionář, umí dělat strategie (dlouhodobé), přemýšlí nad budoucností, nevýhodou je, že neumí žít teď a tady)
2) Koordinátora (umí vše zařídit, velmi organizačně zdatný, velmi spolehlivý)
3) Nápadníka (má úžasné nápady, je nesmírně kreativní, je schopen své nápady sdílet s ostatními)
4) Zdrojaře (pragmatik, dělá věci s rozmyslem, nesnáší nahodilost a chaos, pracuje skvěle s penězi i lidmi)
5) Hodnotitele (ze všech rolí nejlépe naslouchá, dokáže dávat skvělou zpětnou vazbu, i kritickou)
6) Pracanta (velmi pracovitý člověk, pracuje i za druhé, může se upracovat (je potřeba posoudit komu pomoci)
7) Humanizátora  (miluje lidi a lidé milují jeho, spojuje lidi, umí řešit jakékoliv konflikty – dle Harvardu role budoucnosti)
8) Dotahovače (důsledný, spolehlivý, dotahuje věci do finále, bazíruje na maličkostech, může být perfekcionista).

 

Po celý seminář probíhala diskuze, na konci ještě obohacená o příklady vlastních výsledků s návazností na povolání. Vše bylo velmi zajímavé, interaktivní, lektor velmi ochotně zodpovídal veškeré otázky účastníků. Ti si odnesli spoustu cenných poznatků, nejen obecných, ale i o sobě, o svých silných stránkách, o tom, na co by se měli v životě zaměřit. Všichni se shodovali na tom, že jsou spokojeni, nabiti novými informacemi, které se těší uplatnit jak v profesním, tak osobním životě.

Článek vyšel : 14.6.2021, počet zobrazení : 67 (67 tento měsíc)