Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře "Teams pro školy" 1.díl - úvod a využití pro výuku online 26.8.2021

9.9.2021:
Seminář s názvem "Teams pro školy" 1.díl - úvod a využití pro výuku online se konal 26.8.2021 od 8:00 - 15:00 hod. (8 vyučovacích hodin), distanční - MS Teams.
Lektor: Miroslav Zezulka, DiS.

 

Anotace a cíl semináře: Cílem kurzu je osvojit si možnosti nástroje Microsoft
Teams. Účastníci získají základní návyky pro práci v týmech. Budou umět využívat
různé prostředky moderní elektronické komunikace, jako jsou on-line schůzky včetně
záznamu nebo konverzační možnosti na bázi chatování. Dozvědí se, jak tyto
možnosti ovlivňují a korigují běžnou emailovou komunikaci. Budou vědět, kde a jak
ukládat společná data, jaká jsou pravidla pro jejich publikování, sdílení a
zabezpečení, jak se chová soubor při společné editaci v různých režimech.

K realizaci tohoto semináře došlo vzhledem k podnětu od pedagogů ZŠ, kteří v rámci
distanční výuky byli nuceni začít jednotlivé onlinové platformy využívat. Nejvíce se
osvědčily právě MS Teams, ale nebyl čas ani prostor, aby se s ní pedagogové
seznámili více, tak aby byli schopni efektivně využít veškeré nástroje, které nabízí.
V tomto 1.díle semináře se seznámili s následujícími body:
? Představení MS Teams, účel a přehled základních možností (role učitelů a
žáků, co je to tým třídy, PLC,…).
? Založení týmu typu Třída, přidání členů a nastavení týmu/třídy. Připojování k
existujícím týmům.
? Kanály veřejné vs. soukromé a jejich možnosti.
? Tvorba kanálů, nastavení kanálů. Využití kanálů pro jednotlivé předměty.
? Komunikace ve třídě – online výuka: Konverzace (skupinová) v kanále na
kartě Příspěvky. Moderovaná výuka. Oznámení. Zmínky a značky pro
oslovení. Praktické využití.
? Komunikace ve třídě – online výuka: Co mohu dělat s příspěvkem v
konverzaci (opravy, uložení na později, odstranění, lajkování). Přidání souborů
do konverzace a jejich možnosti.
? Chat – soukromá konverzace: Soukromá komunikace s jedním či více žáky/
učiteli. Možnosti soukromé komunikace. Naplánování online schůzky se
žákem.
? Vytvoření online výukové hodiny (schůzky) krok za krokem pomocí: Volby
Sejít se hned – ovládací panel schůzky. Volby Naplánovat schůzku – vložený
kanál.
? Vytvoření online výukové hodiny (schůzky) krok za krokem pomocí: Tvorba
jednorázové on-line schůzky (hodiny) v Kalendáři Teams, přijetí/ nepřijetí
žákem – přehled, s kanálem vs. bez kanálu (různé následky, …). Nastavení
schůzky.
? Vytvoření online výukové hodiny (schůzky) krok za krokem pomocí: Tvorba
opakované on-line schůzky (naplánování řady výukových hodin) v Kalendáři
Teams, přijetí jedné / všech hodin žákem, omluva z jedné hodiny. Kalendáře
MS Outlook.
? Základní možnosti v online výukové hodině (Zahájení hodiny online, připojení
žáků, sdílení plochy učitele s výukovým materiálem, nahrání výuky do
videosouboru, funkce prezenční listiny (online účast), ukončení hodiny.
? Práce na kartě Soubory. (Tvorba souborů různými cestami. Synchronizace s
lokálním zařízením. Využití OneDrive. Připojení neMicrosoftích cloudů (Google
apod.)).
? Práce na kartě Wiki (připnutí karty do kanálu, struktura Wiki, tvorba stránek a
oddílů, zmínky ve Wiki, souvislosti a možnosti).
? Možnosti navigačního panelu: Aktivita, Hovory, Soubory.
? Další karty kanálu (Word; Excel; PPT; PDF; OneNote, Forms, Planner).
Celý seminář byl rozdělen do několika bloků oddělených přestávkami. Na konci
každého bloku byl dán dostatečný prostor účastníkům k praktickému vyzkoušení
nových informací, tak aby si je pedagogové co nejrychleji osvojili.
Těch informací bylo opravdu hodně, zvláště na zpracování, uchopení i osvojení –
díky poznámkám, co si každý účastník tvořil, bude toto osvojení v praxi tématem
dalších dnů i týdnů přímo v rámci výuky.
Ze zpětných vazeb vyplynula jednoznačná spokojenost s předanými informacemi.
Seminář byl hodnocen velmi kladně, včetně přístupu lektora.

Přílohy :

Článek vyšel : 9.9.2021, počet zobrazení : 17 (17 tento měsíc)