Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář "Odpovědnost pedagogických pracovníků" 27.10.2020

8.10.2020:
Termín: 27.10.2020
Čas: 13 - 17 hod.
Místo: Distanční forma - Google Meet
Lektor: PaedDr. et Mgr. Jan KOBLIHA

 Veškeré informace vč. přihlašovacích údajů budou včas zaslány.

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s odpovědností pedagogických pracovníků při výkonu přímé i související pedagogické činnosti.

Obsah semináře:
1) Úvod – 2 historické poznámky
2) Pedagogický pracovník – předpoklady, přímá a související pedagogická činnost, bezúhonnost
3) Přestupky v rámci různých zákonů, trestní odpovědnost
4) Oznamovací povinnost školy podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, trestní zákoník
5) Sociálně právní ochrana dětí
6) Děti vyžadující sociálně právní ochranu
7) Oznamovací povinnost dle trestního zákoníku
8) Odpovědnost za škodu, předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti
9) Dohled (dozor) v právních předpisech
10) Úloha a povinnosti školy
11) Chápání trestného činu
12) Obecná odpovědnost za škodu
13) Odpovědnost školy za škodu způsobenou žákem
14) Odpovědnost podle zákoníku práce
15) Odpovědnost škol a školských zařízení za škodu způsobenou žákům
16) Pozice pedagogického pracovníka
17) BOZ ve výchově a vzdělávání – vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škola školských zařízení

Přílohy :

Článek vyšel : 8.10.2020, počet zobrazení : 55 (55 tento měsíc)