Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Projektový tým

 

Realizační tým:

Výkonný manažer:

Alexander Olah

email: alexander.olah@vladar.cz

tel: 608 121 375

 

Odborný pracovník:

Mgr. Sylvie Jarošová

email: sylvie.jarosova@gmail.com

tel: 777 228 977

 

Asistent pracovních skupin:

Lenka Ryšavá, DiS.

email: lenka.rysava@vladar.cz

tel: 777 798 264

 

Projektový manažer:

Ing. Josef Ryšavý

email: josef.rysavy@vladar.cz

tel: 608 025 123

 

Řídící výbor

Ustavující setkání řídícího výboru 8.9.2016.

Přílohy:

Zápis z jednání

Statut ŘV

Jednací řád ŘV

Členové:

Organizace

Zastoupená (jméno)

Zástupce klíčových aktérů

MAS Vladař o.p.s.

Ing. Josef Ryšavý

zástupce realizátora projektu MAP

Krajský úřad Ústeckého kraje  

Ing. Věra Strnadová

zástupce kraje, zástupce KAP

Město Žatec

Mgr. Zdeňka Hamousová

zástupci zřizovatelů škol

Ober Tuchořice

Ladislav Kubiska

zástupci zřizovatelů škol

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Ivana Zilcherová

vedení škol

ZŠ Měcholupy

Mgr. Helena Gondeková

vedení škol

MŠ, Bratří Čapků, Žatec

Radka Uhlířová

vedení škol

ZŠ, P. Bezruče, Žatec

Mgr. Hana Smékalová

vedení škol

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova

Mgr. Radka Vlčková

vedení škol

ZŠ Žatec, nám. 28. října

Mgr. Jana Hassmanová

vedení škol

MAP Louny

Ing.Tomáš Kočí

zástupci okolních MAP

Budík z.s.

Mgr. Ota Blail

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

Sedmikráska Žatec, z. s.

Bc. Ivana Benešová

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

Mosty, z.s.

Pavla Šejbová

zástupci org. neformálního a zájmového vzdělávání

 

Petr Koubek

zástupce rodičů

SPZ Triangle

Ing. Renata Janků

zástupce zaměstnavatelů

  Zdeňka Pejšová  
  Kateřina Mazánková  
  Alena Lukešová  
 
Silvie Svobodová
 

Předsedkyní řídícího výboru byla dne 8.9.2016 zvolena Mgr. Hamousová Zdeňka.

 

Druhé setkání řídícího výboru 30.1.2017

Přílohy:

Strategický rámec

 

Třetí jednání řídícího výboru 9.11.2017

Přílohy:

Strategický rámec

 

Čtvrté jednání řídícího výboru 12.12.2017

Přílohy:

Strategický rámec

Místní akční plán Žatecko

 

Odborný tým:

Pracovní skupiny:

Více o pracovních skupinách.

Jméno a příjmení

Organizace

Předškolní vzdělání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita

Jana Svobodová

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Eva Diepoldová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Eva Týmalová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Bc. Šárka Jílková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Radka Uhlířová

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Andrea Solaříková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Mgr. Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Hana Vodičková

MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec

Matematická gramotnost v základním vzdělání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Mgr. Iva Grafnetrová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Martin Leško

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Jaromír Franče

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Bc. Eva Frančeová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Čtenářská gramotnost v základním vzdělání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Mgr. Petra Nová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Ota Blail

Budík, z.s.

Mgr. Michaela Gondeková

ZŠ a MŠ Liběšice

Mgr. Jana Pipalová

MŠ Holedeč

Mgr. Lenka Gižynská

ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec

Mgr. Lucie Bryndová

ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec

Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Ing. Mgr. Silvie Svobodová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Ivana Zilcherová

ZŠ a MŠ Tuchořice

Mgr. Zdeněk Srp

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749

Mgr. Helena Gondeková

ZŠ Měcholupy

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách

Ing. Mgr. Silvie Svobodová

ZŠ Žatec, Nám. 28. října 1019

Mgr. Petr Vaněk

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Jaroslava Kumstýřová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Jana Pejchalová

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Mgr. Radka Vlčková

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Ing. Renata Janků

SPZ Triangle

Petr Koubek

zástupce rodičů

Mgr. Alena Lukešová

ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Mgr. Vladimíra Hýlová

Gymnázium Žatec

Mgr. Jitka Zusková

ZŠ Žatec, Petra Bezruče 200

Mgr. Lenka Gellnerová

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749

Mgr. Romana Valešová

ZŠ Žatec, Kom. Alej 749