Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 30.3.2021

31.3.2021:
Jednání PS Čtenářská gramotnost se konalo dne 30.3.2021 od 15 hod, distanční formou - Google meet.

 

školkách.

Stále probíhá distanční výuka, ale vše se připravuje na postupný návrat žáků do škol a rotační výuku.

 

Probíralo se několik témat, např. exkurze, zatím se nekonají, jen se připravují tipy, kam a jaké se uskuteční po návratu dětí do škol.

 

 

Semináře, které proběhnou v nejbližší době:

  1. Nadaný žák v běžné třídě – termín 6. a 12. dubna od 14 do 17:30h
  2. Najděte klíč ke svému potenciálu – tento seminář již v minulosti proběhl, pro velký úspěch se proto nyní uskuteční znova. Termín 11. května od 9 do 12:30h a poté od 13 do 16:30h

 

Další téma:

  • Realizace mimo výukových aktivit pro děti a žáky – k dispozici jsou čtenářské kroužky, kurzy tvůrčího psaní a nově se zavádí dramatický kroužek
  • Do budoucna se zkusit zaměřit na možnost „knihovny v sobotu“ – vyzkoušet tím motivovat děti k větší čtenářské aktivitě

 

Odkazy na publikaci a témata probíraná na dnešním setkání:

 

Publikace k uzlovým bodům ve čtenářské gramotnosti

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=94099&view=2935

 

Záznam z webináře https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=15151

Informace můžeme získávat i z beletrie, nejen z naučné či publicistické literatury…

 

Nová metodická příručka

https://www.sknizkoudozivota.cz/nova-metodicka-prirucka-pro-praci-s-detmi-ve-veku-3-6-let/

                                                      

Další setkání se uskuteční po společné domluvě.

Přílohy :

Článek vyšel : 31.3.2021, počet zobrazení : 17 (17 tento měsíc)