Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 15.3.2021

17.3.2021:
Jednání pracovní skupiny probíhalo 15.3.2021 od 16:30 hod on-line formou pomocí Google Meet.

 

Pracovní skupině předcházel webinář s „ Broňou“, kterého se zúčastnila velká část pedagogů. Webinář měl úspěch a již je v plánu další setkání s panem Bronislavem Sobotkou.

Někteří zúčastnění se poté přihlásili i na pracovní skupinu a stali se tak novými členy.

 

Tématem byl nákup a používání pomůcek na předmět anglického jazyka, přehled pomůcek k zapůjčení na našich stránkách : www.vzdelavani-zatecko.cz/pomucky.php

 

Dalším tématem bylo, jak učitelé zvládají distanční výuku cizích jazyků – používají různé aplikace, ale samozřejmě chybí přímý kontakt s žáky.

 

Součástí setkání byl dotaz na slabé a silné stránky výuky anglického jazyka, co by měla zlepšit škola nebo učitelé, popř. žáci.

Tato swot analýza bude zaslána účastníkům pracovní skupiny k nahlédnutí.

 

Další téma: jaká je u žáků jazyková připravenost při přechodu ze základní školy na školu střední. Většinou se provádí rozřazovací testy, které určí jazykové znalosti a poté se žáci rozdělují do různých skupin.

 

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo hodnoceno jako podnětné.

 

Další setkání proběhne začátkem května.

 

Přílohy :

Článek vyšel : 17.3.2021, počet zobrazení : 43 (43 tento měsíc)