Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Sdílené pomůcky

Kalendář

20.9.2021 15:00:00: Webinář "WOW! english – zábavná výuka angličtiny pro předškolní a mladší školní věk " (distanční forma meet.google.com/mmw-pocg-ykx)
21.9.2021 14:00:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ (distanční forma meet.google.com/iqo-fpjy-hep)
21.9.2021 15:00:00: PS Rovné příležitosti (distanční forma meet.google.com/kan-vnxq-mdw)

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

 • Jednání partnerství MAP 22.9.2016

  Jednání partnerství MAP 22.9.2016

  22.9.2016: Dne 22.9.2016 ve 14:30 hod se uskutečnilo první jednání Partnerství map, Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Žatec. Jednání probíhalo v sále Regionálního muzea K. A. Polánka pracoviště Stará papírna, Žatec. .. Celý článek

 • Pozvánka na jednání partnerství MAP 22.9.2016

  20.9.2016: Dne 22. 9. 2016 od 14:30 hodin v sále Regionálního muzea K. A. Polánka pracoviště Stará papírna, Žatec se uskuteční první jednání Partnerství MAP. .. Celý článek

 • Vydáno ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 15_005/0000408-01

  19.9.2016: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“), na základě žádosti o podporu přijaté dne 8.2.2016 v rámci Výzvy 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, investiční priority 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace .. Celý článek

 • Ustavení řídícího výboru MAP ORP Žatec

  Ustavení řídícího výboru MAP ORP Žatec

  12.9.2016: 8.9.2016 Se uskutečnilo první, ustavující, setkání řídícího výboru MAP ORP Žatec. .. Celý článek

 • Pozvánka na jednání řídícího výboru 8.9.2016

  5.9.2016: Dne 8. 9. 2016 od 14:00 hodin v budově MěÚ Žatec se uskuteční první jednání Řídícího výboru. .. Celý článek

 • Zahájení projektu MAP ORP Žatec

  1.8.2016: Dnes oficiálně startuje projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408 .. Celý článek

 • 0.0.0000: .. Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63