Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Kalendář

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

 • Článek: V ZŠ Měcholupy si řekli: „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“

  Článek: V ZŠ Měcholupy si řekli: „Řekni NE drogám, řekni ANO životu!“

  25.6.2018: Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové. .. Celý článek

 • Článek: Den mazlíčků

  Článek: Den mazlíčků

  25.6.2018: Článek od členky skupiny inkluzivní vzdělání paní Mgr. Heleny Gondekové. .. Celý článek

 • Jednání řídícího výboru 12.6.2018

  20.6.2018: Vážení členové řídícího výboru. Vzhledem k aktuálním přípravám navazujícího projektu MAP II a potřebě rozhodnutí o souhlasu Řídícího výboru MAP ORP Žatec s aktualizací Strategického rámce a Místního akčního plánu vzdělávání ORP Žatec , se na vás obracíme po projednání v širším partnerství MAP dne 5.6.2018 s hlasováním per rollam k návrhu níže uvedeného usnesení. Návrh usnesení: Řídící výbor schvaluje předloženou aktualizaci dokumentů Strategický rámec MAP ORP Žatec a Místní akční plán vzdělávání ORP Žatec. Aktualizace Strategického rámce spočívá jen v úpravě parametrů projektového záměru z Měcholup a uvedení možnosti rozšíření kapacit u tohoto záměru. Aktualizace MAP spočívá v doplnění cílů dle dohody s partnery na jednání pracovních skupin a setkání partnerství MAP dne 5.6.2018. .. Celý článek

 • Seminář Tablet ve výuce cizích jazyků 4.6.2018

  Seminář Tablet ve výuce cizích jazyků 4.6.2018

  6.6.2018: Dne 4. 6. 2018 se konal seminář Tablet ve výuce cizích jazyků. Seminář probíhal od 9:00 – 16:00 hod v ZŠ Komenského alej, Žatec. Lektor: PhDr. Petra Kačmarčíková Bakajsová .. Celý článek

 • Jednání pracovní skupiny předškolní vzdělání 4.6.2018

  Jednání pracovní skupiny předškolní vzdělání 4.6.2018

  6.6.2018: Dne 4.06.2018 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita. Jednání probíhalo od 15:30 hod v zasedací místnosti MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775 v Žatci. .. Celý článek

 • Jednání partnerství MAP 5.6.2018

  Jednání partnerství MAP 5.6.2018

  6.6.2018: Setkání Partnerství MAP se uskutečnilo dne 5.6. 2018 od 15:30 hodin v konferenčním sále (1.patro) Stará papírna, na adrese Volyňských Čechů 733, 438 01 Žatec. .. Celý článek

 • Pozvánka na řídící výbor 12.6.2018

  5.6.2018: Dobrý den, přijměte, prosím pozvání na setkání Řídícího výboru MAP ORP Žatec, které se uskuteční 12.6.2018 od 14:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci. Podrobnosti o programu naleznete v přiložené pozvánce. Stěžejním bodem programu bude schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP ORP Žatec a aktualizovaného Místního akčního plánu vzdělávání MAP ORP Žatec. Prosím všechny o vyjádření týkající se účasti/neúčasti kvůli zajištění usnášeníschopnosti na mail sylvie.jarosova@gmail.com .. Celý článek

 • Pozvánka na neformální jednání pracovních skupin 14.6.2018

  5.6.2018: Dne 14.6.2018 se bude konat od 15:30 hod neformální setkání členů pracovních skupin v kavárně Mlsná koza v Žatci. .. Celý článek

 • Jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost 23.5.2018

  Jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost 23.5.2018

  3.6.2018: Dne 23.5.2018 se uskutečnilo od 14:30 hod jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků. Jednání probíhalo ve třídě ZŠ Petra Bezruče v Žatci. .. Celý článek

 • Článek: Sama příroda budiž nám učitelkou

  Článek: Sama příroda budiž nám učitelkou

  3.6.2018: Článek od vedoucí skupiny Polytechnické vzdělání a členky skupiny Inkluzivní vzdělání paní Mgr. Ing. Silvie Svobodové. .. Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49