Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Kalendář

18.6.2019 15:30:00: Seminář Laboratorní sety PASCO a jejich využití ve výuce přírodovědných předmětů (ZŠ Žatec, nám. 28. října)

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

 • Pozvánka na jednání partnerství MAP 22.9.2016

  20.9.2016: Dne 22. 9. 2016 od 14:30 hodin v sále Regionálního muzea K. A. Polánka pracoviště Stará papírna, Žatec se uskuteční první jednání Partnerství MAP. .. Celý článek

 • Vydáno ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 15_005/0000408-01

  19.9.2016: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“), na základě žádosti o podporu přijaté dne 8.2.2016 v rámci Výzvy 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, investiční priority 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace .. Celý článek

 • Ustavení řídícího výboru MAP ORP Žatec

  Ustavení řídícího výboru MAP ORP Žatec

  12.9.2016: 8.9.2016 Se uskutečnilo první, ustavující, setkání řídícího výboru MAP ORP Žatec. .. Celý článek

 • Pozvánka na jednání řídícího výboru 8.9.2016

  5.9.2016: Dne 8. 9. 2016 od 14:00 hodin v budově MěÚ Žatec se uskuteční první jednání Řídícího výboru. .. Celý článek

 • Zahájení projektu MAP ORP Žatec

  1.8.2016: Dnes oficiálně startuje projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408 .. Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37