Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Sdílené pomůcky

Kalendář

12.4.2021 14:00:00: Seminář "Nadaný žák v běžné třídě" (distančně - platforma ZOOM)
13.4.2021 08:00:00: Webinář "Jak na distanční výuku matematiky" (distančně - platforma ZOOM)
20.4.2021 14:00:00: PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách (distanční forma meet.google.com/htf-obvq-qym)
21.4.2021 14:00:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ (distanční forma meet.google.com/sbs-rkyd-wpp)
21.4.2021 15:00:00: PS Rovné příležitosti (distanční forma meet.google.com/hpf-xqay-hmk)
26.4.2021 14:00:00: Seminář "Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I." - 1. část (distančně - platforma ZOOM)
27.4.2021 14:00:00: Seminář "Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I." - 2. část (distančně - platforma ZOOM)
28.4.2021 08:00:00: Seminář "GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ " (distančně - platforma ZOOM)
29.4.2021 14:00:00: Seminář "Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ" - 1. část (distančně - platforma ZOOM)
30.4.2021 14:00:00: Seminář "Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ" - 2. část (distančně - platforma ZOOM)
11.5.2021 09:00:00: Seminář s názvem "Najděte klíč ke svému potenciálu" (distančně - platforma MS Teams)

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59