Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Kalendář

17.10.2019 14:00:00: PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
17.10.2019 15:20:00: PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (ZŠ Komenského alej, Žatec)
18.10.2019 09:00:00: seminář na rozvoj kritického myšlení "Zprostředkované učení - čteme s nečtenáři" (Papírny, Žatec)
19.10.2019 09:00:00: seminář na rozvoj kritického myšlení "Zprostředkované učení - čteme s nečtenáři" - pokračování (Papírny, Žatec)
22.10.2019 13:00:00: Pokračování semináře Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti žáků (v Masarykově ZŠ v Lubenci, na adrese Karlovarská 181, Lubenec.)
23.10.2019 14:00:00: PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita (MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec)
24.10.2019 14:30:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ a PS Rovné příležitosti (ZŠ Žatec, nám. 28. října)

Novinky do emailu

Nechte si posílat aktulity na Vaši emailovou adresu.

Spolupracujeme

Aktuality

 • Pozvánka na jednání pracovní skupiny polytechnické vzdělání 5.10.2016

  2.10.2016: Dne 5.10. se uskuteční jednání pracovní skupiny Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělání a kariérové poradenství v základních školách. .. Celý článek

 • Pozvánka na jednání pracovní skupiny matematická gramotnost 5.10.2016

  2.10.2016: Dne 5.10.2016 se uskuteční jednání skupiny Matematická gramotnost v základním vzdělání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků. .. Celý článek

 • Jednání partnerství MAP 22.9.2016

  Jednání partnerství MAP 22.9.2016

  22.9.2016: Dne 22.9.2016 ve 14:30 hod se uskutečnilo první jednání Partnerství map, Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Žatec. Jednání probíhalo v sále Regionálního muzea K. A. Polánka pracoviště Stará papírna, Žatec. .. Celý článek

 • Pozvánka na jednání partnerství MAP 22.9.2016

  20.9.2016: Dne 22. 9. 2016 od 14:30 hodin v sále Regionálního muzea K. A. Polánka pracoviště Stará papírna, Žatec se uskuteční první jednání Partnerství MAP. .. Celý článek

 • Vydáno ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 15_005/0000408-01

  19.9.2016: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“), na základě žádosti o podporu přijaté dne 8.2.2016 v rámci Výzvy 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání, investiční priority 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace .. Celý článek

 • Ustavení řídícího výboru MAP ORP Žatec

  Ustavení řídícího výboru MAP ORP Žatec

  12.9.2016: 8.9.2016 Se uskutečnilo první, ustavující, setkání řídícího výboru MAP ORP Žatec. .. Celý článek

 • Pozvánka na jednání řídícího výboru 8.9.2016

  5.9.2016: Dne 8. 9. 2016 od 14:00 hodin v budově MěÚ Žatec se uskuteční první jednání Řídícího výboru. .. Celý článek

 • Zahájení projektu MAP ORP Žatec

  1.8.2016: Dnes oficiálně startuje projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408 .. Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40